یادداشتی از وزیر بهداشت دوره اصلاحات؛
مسعود پزشكيان: بن‌بستی به نام طرح تحول سلامت
 
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۰۰
Share/Save/Bookmark
 
 
 
مسعود پزشکیان
سرویس سلامت پایتخت، بسياري از مسئولان معتقدند اجراي طرح تحول سلامت مي‌تواند در حل و فصل نارسايي‌هاي بخش درمان كشور راهگشا باشد و به اين ترتيب هرگونه كم و كاستي را می‌توان به‌وسيله آن رفع كرد، اما اين مساله را كه براي اجراي اين طرح زيرساخت‌ها به چه نحوي مهيا شده است و به چه ميزان براي اجراي آن پژوهش‌ها و برنامه‌هاي كارشناسي لحاظ شده است را بايد از كارشناسان پرسيد. در واقع طرح تحول سلامت به دليل اينكه در چارچوب قانون نيست، انجام هرگونه تحقيقات علمي در اين زمينه گواه عدم موفقيت و ثبات اين طرح است. بي‌شك گذران روند تحول سلامت براي هر يك از دولت‌ها در دنيا با عدم موفقيت و بروز ديگر مشكلات همراه بوده است. سياست‌هاي كلي طرح تحول سلامت و نحوه اجراي آن درست نيست و از سوي ديگر به دليل نبود بودجه براي حمايت از اين طرح روز به روز دولت و وزارت بهداشت با چالش‌هاي بزرگ و بزرگ‌تر روبه‌رو مي‌شوند. ماه‌هاست بيمه‌ها توانايي پرداخت هزينه‌هاي بخش بهداشت و درمان را ندارند، به اين ترتيب هرگونه اقدام دولت در راستاي رفع اين كم و كاستي است، اما با اجراي اين طرح با افزايش هزينه‌ها و بروز ديگر مشكلات در حوزه سلامت مواجه خواهيم بود. با اجراي اين طرح هزينه درمان به بيش از مبالغ كنوني خواهد رسيد. در اين شرايط اگر بر فرض محال همه بودجه كشور در اين بخش هزينه شود باز هم كم و كاستي‌هاي ديگري بروز مي‌كند. اين امر بي‌عدالتي در مكانيسم پرداخت را در پي خواهد داشت و به اين ترتيب درآمد‌هاي 100ميليون توماني، 200 ميليوني و... در بخش درمان به معني بي‌عدالتي فاحش در جامعه است. اين در حالي است كه هر جامعه‌اي با وجود چنين ميزاني از شكاف طبقاتي نمي‌تواند ادامه پيدا كند و اجراي طرح سلامت نيز به اين ترتيب چندان كارساز نيست. هم‌اكنون روش كار ما در نظام بهداشت و درمان كشور غلط است، چرا كه مكانيزمي كه در پيش گرفته‌اند، غيرعادلانه است. در ابتدا قرار بود منابع هدفمندي يارانه‌ها و ماليات بر ارزش افزوده براي حاشيه‌نشين‌ها و مردم مناطق محروم هزينه شود نه در شهرها. با اجراي طرح تحول سلامت هم قرار نبود به جايي برسيم كه يك پزشك ماهي 100 ميليون تومان يا در بازار آزاد تا ماهي يك ميليارد تومان درآمد داشته باشد، در حالي كه يك معلم يا يك پرستار با ماهي يك ميليون يا 5/1 ميليون تومان زندگي كند، مگر مي‌شود با ماهي يك ميليون تومان زندگي كرد. قرار نبود اين پول‌ها را بين عده‌اي خاص تقسيم كنيم و درآمد آنها را بالا ببريم، تا شكاف طبقاتي و بي‌عدالتي بيشتر شود. اين كارها غيرعلمي است. هرگونه اقدام در زمينه بهداشت و درمان كشور بايد به نحوي باشد كه هرگونه وابستگي را به دنيا كم كند و نه اينكه با اجراي يك طرح غيركارشناسي در جامعه در پي افزايش فاصله طبقاتي و دامن زدن به بحران‌هاي موجود باشيم. در ابتدا هدف از اجراي طرح تحول سلامت حل مشكلات و توسعه خدمات بهداشتي كشور بود نه شكاف طبقاتي و افزايش هزينه‌هاي درماني. با بررسي كشورهايي كه از چنين طرح‌هايي اقتباس كردند مي‌توان به اين امر توجه داشت كه اين طرح نه تنها براي وزارت بهداشت و درمان كارساز نيست، بلكه بر تشديد ديگر مشكلات نيز مي‌انجامد.
کلمات کليدی: مسعود پزشکیان ، نقد طرح تحول سلامت
>ساير عناوين سرويس سلامت و زیبایی را در اين صفحه مشاهده کنيد<
کد مطلب: 60392