4 تهدید خفته در تهران

4 تهدید خفته در تهران

تهران با چهار «تهدید خفته» ناشی از «مخاطرات طبیعی بالقوه و توسعه ناموزون شهر» دست به گریبان است که هر یک از آنها به تنهایی می‌تواند حادثه‌ای در مقیاس وسیع‌تر از واقعه شهران را برای این کلان‌شهر رقم بزند....

تخلف آشکار در اراضی عباس آباد

تخلف آشکار در اراضی عباس آباد

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: اراضی عباس آباد یکی از ذخایر مهم تنفسی شهر تهران به شمار می آید و به هیچ عنوان اجازه نمی دهیم این اراضی جولانگاه مراکز تجاری و ادارات دولتی شود.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
۱