تهران در کما

تهران در کما

به گزارش پایتخت جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران به ریاست هاشمی استاندار تهران ساعت 14 در استانداری برگزار می‌شود.  آلودگی هوای استان و وضعیت ناسالم هوا برای تمام گروه‌های جامعه سبب ...

افراد کابینه ی ترامپ چه کسانی خواهند بود؟

افراد کابینه ی ترامپ چه کسانی خواهند بود؟

به گزارش پایتخت انتخابات جنجالی ریاست جمهوری آمریکا در حالی با برتری حزب جمهوریخواه در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس نمایندگان و سنا به پایان رسید که «دونالد ترامپ» نامزد جمهوریخواهان در ...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
۱